SAKARI ĪSVIĻŅOS

Šī sadaļa paredzēta tēmām un diskusijām, kas neatbilst citām kategorijām. Aktuālu Latvijas radio amatierisma jautājumu apspriešana, priekšlikumi utt
Post Reply
YL3AD
Posts: 77
Joined: Mon Feb 22, 2016 5:56 pm

SAKARI ĪSVIĻŅOS

Post by YL3AD »

Sveiciens!
Tā dīvaini sanāk:
nākamajā lielajā sadaļā minētas visādas "citas intereses", bet atsevišķās īsviļņu sadaļas nav :-) !!!
Varbūt ir vērts pievērst šādai problēmai ĪPAŠU UZMANĪBU? Varbūt tad sāks veikties labāk?

73! Jānis, YL3AD
YL3AD
Posts: 77
Joined: Mon Feb 22, 2016 5:56 pm

Re: SAKARI ĪSVIĻŅOS - AICINĀJUMS PIEDALĪTIES

Post by YL3AD »

Antīko un militāro radio kolekcionāru un lietotāju amatieru klubs (VMARS UK) izveidojis savu ģīmja grāmatas (FACEBOOK) grupu AM AMATEUR RADIO EUROPE: www.facebook.comgroups/656582541370211/ . Tā izveidota ar mērķi uzsākt diskusijas par AM balss modulācijas izmantošanu HF un VHF. Lai veicinātu pašbūvēto un komerciālo AM aparātu lietošanu, rastu iespēju šajā vietnē norunāt SKEDus, organizētu regulāru tīklu darbību,kā arī apspriestu dažādu shēmu risinājumus. Tajā esot nopublicēts aicinājums interesentus piedalīties AM QSO PARTY pasākumā kas notiks 25. 01. 2020. no 06:00 UT līdz 12:00 26. janvārī.
Šā pasākuma galvenais mērķis ir iedrošināt un veicināt AM lietošanu 160, 80, 40, 20, 15. 12 un 10 metru frekveču joslās. Tas nav kontests (sacensības), bet domāts, lai veicinātu dibināt parastus (paplašinātus, vecā stila) QSO un brīvu informācijas apmaiņu. BET: par katru QSO un DXCC valsti varēs nopelnīt zināmu punktu skaitu.
AM QSO Party noteikumu un AM modulācijas utt. pilnīgs skaidrojums atrodams: https://amqsoparty.wixsite.com/mysite .
"ruļlos" un sadaļā pārējā informācijā.
Domāju, ka piedalīšanās no Latvijas būtu visai interesants pasākums un nav pretrunā ar mūsu staciju lietošanas noteikumiem.
Intersanti, kā tas izklausīsies?
IARU frekvenču tabulas skaidrojumos teikts, ka gan SSB gan AM operatoriem jāizrāda savstarpēja cieņa un izpratne...

73! Janis, YL3AD
P.S.
Viņu (VMARS) mājas lapā: https://www.vmars.org.uk/
73!
Post Reply