Page 1 of 1

Foruma valoda / language / язык

Posted: Mon Nov 05, 2012 1:55 pm
by YL2VW
Latviešu/Русский/English

Translit can be used.

Cyrillic тоже работает.

It is assumed that most of the visitors best will understand Latvian and Russian.

If possible, use the language, which is used in the first post of the specific thread

Если возможно используй тот язык, на котором написана первая заметка в конкретном топике.

Ja iespējams, atbildi vēlams rakstīt tajā valodā, kas izmantota pirmajā ziņā attiecīgajā tēmā.

Ar domu, ja kāds ievieto ziņu "продаю трансивер.... Александр, RU7XX", tad būtu neloģiski papildus jautājumu uzdot latviski.

Tas pats ar angļu valodu.

Noderīgi/useful:
http://translate.google.com
http://www.translit.ru