Page 1 of 1

DIPLOMI

Posted: Fri Feb 23, 2018 5:50 pm
by YL3AD
Šogad ARRL savu diplomu klāstu papildinājis ar diviem jauniem diplomiem:
Tie būtu:
1. DXCC Mobile Award:

http://www.arrl.org/mobile-DXCC

"jāsavāc" vismaz 100 DXCC teritorijas, strādājot no mobīlām stacijām (/M)

Un "Lielo QTH kvadrātu medību pasākums 2018"

2. International Grid Chase Event 2018:
https://igc.arrl.org/
Jānodibina kontakti ar pēc iespējas lielāku skaitu Maidenheda 4 ciparu kvadrātu IK MĒNESI.
Šīs (IGC) aktivitātes - gan ĪV, gan UĪV, cik sapratu 100% atbalsta LOTW programma (un tikai).

73! Janis, YL3AD