Search found 49 matches

by YL5W
Tue Jan 08, 2013 5:28 pm
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 0
Views: 5094

INFO

Saņemts sūtījums no YL2JZ.
by YL5W
Fri Dec 28, 2012 5:11 pm
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 0
Views: 5263

INFO

Saņemti sūtījumi no YL2GC un YL2IP .
by YL5W
Wed Dec 19, 2012 4:03 pm
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 0
Views: 5949

INFO

Saņemts sūtījums no YL3FT.
Aizsūtīju QSLs : YL2CA , YL2CZ , YL2JZ , YL2LH ,
YL2PN , YL3DR un YL3IQ .
by YL5W
Fri Dec 14, 2012 5:08 pm
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 0
Views: 5299

INFO

Saņemts sūtījums no YL2GQT.
by YL5W
Mon Dec 10, 2012 7:16 pm
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 0
Views: 5310

INFO

Saņemts sūtījums no YL2BR.
Aizsūtīju QSLs YL2GC , YL2SW un YL3FT .
by YL5W
Sat Dec 08, 2012 9:46 pm
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 0
Views: 5590

INFO

Saņemtas QSLs no : DL - 1,76 kg , HB - 1,18 kg , LA - 1 kg , LZ - 0,45 kg ,
OK - 4,25 kg , RA - 2 kg , TF - 190 g un W - 1,7 kg .
by YL5W
Tue Dec 04, 2012 8:36 am
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 1
Views: 5219

INFO

Aizsūtīju QSLs YL2KF .
by YL5W
Thu Nov 15, 2012 11:52 pm
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 1
Views: 5126

Re: INFO

Saņemti sūtījumi no YL2UH un YL3DQ.
by YL5W
Fri Nov 09, 2012 10:53 pm
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 1
Views: 5126

INFO

Saņemts sūtījums no YL2QV.