Search found 49 matches

by YL5W
Sun Apr 21, 2013 11:26 am
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 0
Views: 11520

INFO

Saņemti sūtījumi no YL2BK un YL2CV .
by YL5W
Thu Apr 18, 2013 11:34 am
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 0
Views: 11334

INFO

Saņemts sūtījums no YL2BR .
by YL5W
Thu Apr 11, 2013 10:03 am
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 0
Views: 11607

INFO

Saņemts sūtījums no YL2IV .
by YL5W
Tue Apr 09, 2013 11:19 am
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 0
Views: 10978

INFO

Saņemts sūtījums no YL2MF.
Aizsūtīju QSLs YL2KF , YL2SW un YL2TD .
by YL5W
Sun Apr 07, 2013 12:30 pm
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 0
Views: 10982

INFO

Saņemtas QSLs no: HS - 246 g , OE - 1,9 kg , PA - 9,83 kg , UT - 1,88 kg ,
sīkos sūtījumos - 367 g .
by YL5W
Thu Mar 28, 2013 11:56 pm
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 0
Views: 5408

INFO

Saņemts sūtījums no YL3DQ.
by YL5W
Wed Mar 27, 2013 9:01 am
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 0
Views: 5178

INFO

Saņemts sūtījums no YL2GQK .
by YL5W
Mon Mar 18, 2013 6:16 pm
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 0
Views: 5299

INFO

Saņemti sūtījumi no YL2IP , YL2JZ un YL2GQK.
by YL5W
Thu Mar 14, 2013 9:54 pm
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 0
Views: 5168

INFO

Saņemti sūtījumi no YL2AZ un YL3AG .
by YL5W
Tue Mar 12, 2013 1:32 pm
Forum: QSL apmaiņa
Topic: INFO
Replies: 0
Views: 5164

INFO

Saņemti sūtījumi no YL2GQK , YL2GSI , YL3GAO un YL3GIE .